Wiknings-Commissionens väl förvaltade medel gör det varje år möjligt att dela ut stipendier till Linköpings gymnasister för att främja undervisning och utbildning.

Stipendier delas även ut till Linköpings hantverksgesäller i samband med att de av Företagarna erhåller sina gesällutmärkelser.

Stipendierna delas varje år ut under en högtidlig ceremoni i Linköpings Stadshus sessionssal, vilket 2018 går av stapeln fredagen den 8 juni kl. 14.00.

2018 fick 16 gymnasieelever samt 8 hantverksgesäller varsitt stipendium på 10.000 kr. Inalles 240.000 kr till Linköpings ungdom från Wiknings-Commissionens Stipendiestiftelse.