För-Wikning, Mars 2022

Bestyrelsen har samfällt beslutat att de 21 recipiender som invaldes år 2020 är gott nog, och att vidare inval därför icke skall genomföras under året 2022.

 

Med anledning av detta kloka beslut har Bestyrelsen vidare beslutat att bjuda in årets 21 recipiender – med respektive 21 faddrar – till en alldeles särskild introduktion till vår alldeles särskilda Wiknings-Commission. Denna kväll förespås ersätta vår traditionella För-Wikning på ett alldeles lysande sätt, men det påpekas vara ett s k undantag under särskilda globala omständigheter.

 

Gäster inbjudes således personligen.

 

Non Semper Otium

Stormästaren

Nepos Trampatakta Trumpetar-Wik

Dennis Ebbe Östryd